Industry
Waterbedrijf
Services

Naming

Evides is de naam van een fusie van het WBE (Waterbedrijf Europoort) en het  DWB (Delta Water Bedrijf).Het voorzieningsgebied beslaat zuidelijk, geheel Zeeland en een klein stuk van westelijk ,5 miljoen klanten

Tijdens een naamgevingsproces kunnen we meestal een indicatie geven van de wijze van samenwerken tussen de fusiepartners. Dat zat in dit geval heel goed: er werd over en weer veel ruimte gelaten voor input en de keuze voor de naam kwam in harmonie tot stand. Evides is een mooie taalneutrale naam, afgeleid van evident. Zeer geschikt voor een essentiële dienst die altijd moet werken.

More Work

Eazle

Interact

Cimpress