September 28, 2023

Vivici - De toekomst van diervrije zuiveleiwitten

In 2050 zullen er bijna 10 miljard mensen op deze planeet zijn. De mondiale vraag naar eiwitten zal bijna verdubbelen. De huidige manieren om eiwitten te produceren kunnen niet worden opgeschaald om aan die vraag te voldoen; we zouden bijna twee keer zoveel hulpbronnen nodig hebben als onze planeet kan bieden.

Vivici's eiwit afkomstig van precisiefermentatie zal de huidige traditionele eiwitproductie aanvullen en bijdragen aan een duurzaam toekomstig voedselsysteem.

De missie is om tegemoet te komen aan de groeiende behoefte van de wereld aan duurzame, voedzame en goed smakende eiwitten.

Deze wereldwijde merknaam is in een snel proces ontwikkeld met actieve deelname van beide joint venture-partners DSM en Fonterra.