June 16, 2022

NIEUWE NAAM: OBYTE – CRYPTOCURRENCY

Een nieuwe naam voor een veelbelovende cryptocurrency

In nauwe samenwerking met de klant ontwikkelden wij de nieuwe naam voor deze cryptocurrency. Na een zorgvuldige afweging waren zij tot de conclusie gekomen dat de huidige naam (Byteball) ze zou beperken in de optimale ontwikkeling van de propositie. Het wijzigen van een bestaande naam is echter altijd moeilijk: je vervangt een merk vol emotie met een woord dat nog helemaal geladen moet worden.

Naming process

In twee workshops hebben wij de briefing aangescherpt en meer dan 100 naamvoorstellen besproken. Dit resulteerde in een short list met een duidelijke favoriet: Obyte

Simpel, puur en relevant voor de propositie: een smart payment/transaction platform, gebouwd op  schaalbare DAG technologie (Directed Acilyic Graph). Zonder de blocks van de standaard blockchain currencies zoals Bitcoin, waardoor vrijwel directe transacties mogelijk worden.

Er zijn vervolgens bij onderzoek geen linguistische problemen gevonden in de belangrijkste markten.

Lees voor meer informatie over het rebranding de ervaringen van de klant