June 16, 2022

NIEUWE NAAM: NEXSTEP – OPTIMALISEREN VOOR DE TOEKOMST

NexStep is de nieuwe bnaam voor het National platform for Re-Use and Decommisioning van Nederland. Het is een gezamenlijke initiatief van de Nederlandse staat, vertegenwoordigd door EBN en de Nederlandse olie- en gasindustrie, vertegenwoordigd door NOGEPA. Het is de ambitie om de toepassing van hergebruik en samenwerking in ontmanteling van de olie- en gasinfrastructuur in Nederland te stimuleren.  Het platform deelt kennis en ervaring, stimuleert innovatie en bevordert effectieve en efficiënte regelgeving – allemaal met de duidelijke ambitie om bij te dragen aan de energietransitie.

Optimaliseren voor de toekomst.

www.nexstep.nl