September 28, 2023

Dimeta - Hernieuwbare en gerecycleerde koolstofarme duurzame productie van vloeibaar gas

Dimeta is een joint venture tussen SHV Energy en UGI International om de productie en het gebruik van hernieuwbare en gerecyclede koolstof Dimethyl Ether (rDME), een koolstofarm duurzaam vloeibaar gas, te bevorderen om de transitie van de LPG-industrie naar Net Zero te versnellen. Hernieuwbare en gerecyclede koolstof DME (rDME) is een veilige, schoon brandende, duurzame brandstof die het koolstofarm maken van de off-grid energiesector kan ondersteunen, inclusief huishoudelijke en commerciële verwarming en koken, industrie en transport.

De toegankelijke en duidelijke naam verwijst naar het kernproduct van het bedrijf en is ontwikkeld in nauwe samenwerking met het internationale team van beide joint venture-partners en Edelman Amsterdam.

Voor meer informatie: www.dimeta.co.uk